ធីសុវណ្ណថានិយាយថានាងស្អប់បំផុតអ្នកណាដែលដេញអោយនាងទៅដេញយួន

ខ្ញុំខ្ពើមបំផុត ជនដែលcomments
ឌឺដង ញុះញង់ខ្ញុំ “ឲ្យប្តឹងយួន” ខុសច្បាប់
សូមផ្ញើសារ ទៅពួកអស់លោកវិញថា:
បើលោកខ្លាំង រឺលោកតាំងខ្លួនស្នេហាជាតិ
សូមលោក “ហានដាក់ពាក្យប្តឹង” ខ្ញុំរកមេធាវីជូន
តែបើកំសាក នៅឲ្យស្ងៀម កុំព្រុះផ្តេសផ្តាស…

មើលប្រវត្តខ្ញុំសារឡើងវិញ ស្គាល់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់
“បើកំសាកកុំតាំងខ្លួនស្នេហាជាតិ” កុំស្គាល់ខ្ញុំ
តែសម្បកក្រៅ រឺស្គាល់តាមបបូរមាត់អ្នកដទៃ

បើកំសាក នៅឲ្យស្ងៀម កុំcomments រំខានខ្ញុំ
“ចាំមើលនយោបាយរបស់ខ្ញុំ ចាត់ការយួនខុសច្បាប់”
ខ្ញុំមានរបៀបធ្វើនយោបាយត្រឹមត្រូវ និងសន្តិភាព
មិនមែននយោបាយក្បត់ជាតិ ជាប់គុក លាបពណ៌
រត់ចោលស្រុក សុំឲ្យអន្តរជាតិបិទផ្សារ ផ្តាច់ជំនួយ
ដូចនយោបាយ សមរង្សី… កឹមសុខា ទេ ។

ផ្ញើជូន “អ្នកក្លាហានក្នុងស្នូក” ទាំងឡាយ
ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក… 😤

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *