ធីសុវណ្ណថាបង្ហោះថាកក់ក្តៅហើយរំភើបខ្លាំងពេលបានអោបលោកយាយប៊ុនរ៉ានីលើកទីមួយ

នេះជាលើកទី១
បានជួប និងឱបលោកយាយ (សម្តេច ប៊ុន រ៉ានី)
ចៅកក់ក្តៅ រំភើបណាស់… ជូនពរយាយសុខភាពល្អ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *