(វីដេអូ) ប្រទះឃើញ មនុស្សមានកន្ទុយ និងក្បាលដូចត្រី សង្ស័យថា ជាពពួកនាងមច្ឆា

ធ្លាប់តែឮគេនិយាយតៗគ្នាថា នាងមច្ឆា ជាហ្វូងមនុស្ស ដែលរស់នៅ បាតសមុទ្រ មិនងាយនរណា រកឃើញនោះទេ ។ ចំណែក ខាងក្រោមនេះវិញ គឺជាកម្រងរូបភាព និងវីដេអូ ដែលបង្ហាញ អំពីវត្តមាន របស់ពួកគេ ។យើងខ្ញុំមិនអាច វាយតម្លៃថា តើត្រី ដែលមានក្បាល ជាត្រី កន្ទុយជាត្រី ក៏ប៉ុន្តែ ខ្លួនជាមនុស្សនេះ ពិត ឬមួយយ៉ាងណា នោះទេ ។ ចង់ដឹងថា យ៉ាងណា សូមទស្សនា វីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ។

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *