សុំសរសើរក្មួយស្រីដោយស្មោះ ពាក្យថា «រៀន» មិនចាំបាច់ទាល់តែនៅក្នុងសាលាទេ កន្លែងណាក៏យើងអាចរៀនបានដែរ ! មានអ្វីជូនពរក្មួយស្រីទេ ???

សុំសរសើរក្មួយស្រីដោយស្មោះ ពាក្យថា «រៀន» មិនចាំបាច់ទាល់តែនៅក្នុងសាលាទេ កន្លែងណាក៏យើងអាចរៀនបានដែរ ! មានអ្វីជូនពរក្មួយស្រីទេ ???​រំភើបចិត្តណាស់ពេលឃើញរូបភាពបីសន្លឹកនេះ ! ពាក្យថា «រៀន» មិនចាំបាច់ទាល់តែនៅក្នុងសាលាទេ កន្លែងណាក៏យើងអាចរៀនបានដែរ ។ យើងអាចរៀនបានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។ តួយ៉ាងដូចក្មេងស្រីម្នាក់នេះអីចឹងខិតខំសិក្សារៀនសូត្រណាស់មិនថានៅកន្លែងណាក៏ដោយ តែគួរអោយស្ដាយណាសដែលមិនបានសួរនាំឈ្មោះក្មួយ ។ យ៉ាងណាសូមជូនពរអោយក្មួយជោគជ័យក្នុងជីវិត មានការងារល្អធ្វើនៅថ្ងៃអនាគត ! ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្វីជូនពរទេ ???

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *