សៀមចូលមក ឃាត់ខ្មែរមិនឲ្យសាងសង់ផ្លូវលើដីខ្មែរ! ផ្លូវកៅស៊ូខ្មែរ ស្របព្រំដែនចេញពីក្រុង ប៉ោយប៉ែត ទៅខេត្ត ព្រះវិហារ

😢សៀមចូលមក ឃាត់ខ្មែរមិនឲ្យសាងសង់ផ្លូវលើដីខ្មែរ!


ផ្លូវកៅស៊ូខ្មែរ ស្របព្រំដែនចេញពីក្រុង ប៉ោយប៉ែត ទៅខេត្ត ព្រះវិហារ ចំណុចបង្គោលលេខ 36 ភូមិសាស្រ្ត បឹងត្រកួន-តាបប្រ៉យ៉ា ទាហានថៃ ចូលមកឃាត់មិនឲ្យខ្មែរធ្វើត! ដោយសម្អាងថា ស្ថិតភូមិសាស្រ្តមិនច្បាស់លាស់ ហើយសុំឲ្យខ្មែររង់ចាំការសម្របសម្រួលសិក្សាឲ្យច្បាស់ពី ទឹក-ដី រវាងភាគីទាំងពីរប្រទេសសិន!
👉លទ្ធផល ខ្មែរមិនខ្ចីស្តាប់សៀម ហើយចេះតែសាងសង់បន្តទៅមុខទៀតបណ្តើរៗ!!!

😢សៀមចូលមក ឃាត់ខ្មែរមិនឲ្យសាងសង់ផ្លូវលើដីខ្មែរ!ផ្លូវកៅស៊ូខ្មែរ ស្របព្រំដែនចេញពីក្រុង ប៉ោយប៉ែត ទៅខេត្ត ព្រះវិហារ ចំណុចបង្…

Posted by ស៊ុត គីមឈៀង on Mittwoch, 10. Januar 2018

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *