អុញនោះលេងខ្លាំងៗតែម្តងពេលនេះលីចាន់វត្តីផ្ញើមួយសារទៅសម្តេចហ៊ុនសែនធ្ងន់ៗតែម្តងអានហើយក្អួតឈាម

អុញនោះលេងខ្លាំងៗតែម្តងពេលនេះលីចាន់វត្តីផ្ញើមួយសារទៅសម្តេចហ៊ុនសែនធ្ងន់ៗតែម្តងអានហើយក្អួតឈាម
សារខ្លី ជូនសម្តេច ហ៊ុន សែន ជាពិសេស
សម្តេចមានអំនាចគ្រប់យ៉ាង ចង់ទម្លាក់ ចង់ចាប់ ចង់ចង ចង់រំលាយ គឺបានគ្រប់យ៉ាងស្រេចចិត្ត។ ប្រទេសមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបាតដៃសម្តេចហើយ សូមសម្តេចថែរក្សាផង។
នាងខ្ញុំសំណូមពរអោយសម្តេច មិនបាច់អោយមានការបោះឆ្នោតស្អីទេ នៅឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ ព្រោះវាគ្មានប្រយោជន៍ស្អីទេ នាំខាតពេល ខាតវេលា ខាតលុយ គឺសម្តេចតែងតាំងខ្លួនជា នាយករដ្ឋមន្ត្រី ជាប់ឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្តងទៅ អោយវាចប់សព្វគ្រប់តែម្តង។
បានទេ សម្តេច?
ពីខ្ញុំ លី ច័ន្ទ វត្តី

សារខ្លី ជូនសម្តេច ហ៊ុន សែន ជាពិសេសសម្តេចមានអំនាចគ្រប់យ៉ាង ចង់ទម្លាក់ ចង់ចាប់ ចង់ចង ចង់រំលាយ គឺបានគ្រប់យ៉ាងស្រេចចិត្ត។…

Posted by Ly Chan Vatey on Mittwoch, 29. November 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *